K O N T A K T

Název: JUDr. Radek Keller, advokát
Adresa: Jaselská 23, Brno, 602 00

IČ: 416 88 422
DIČ: CZ 7001112085

TEL: +420541243243
FAX: +420541242232

e-mail: r.keller@seznam.cz

bank. spojení: HVB Bank Czech Republic a.s.

č. účtu:  39730000/2700 (CZK)
39730019/2700 (EUR)
 
Absolvent Právnické fakulty UK v Praze

Člen ČAK: 1994

Od 1.1.1998 praktický výkon advokacie
Od 1.3.2004 samostatná advokátní kancelář

Specializace:

  • občanské právo
  • trestní právo
  • pracovní právo
  • ochrana osobnosti
  • obchodní právo


Kontaktní adresa: r.keller@seznam.cz


| P r o f i l | S l u ž b y | K o n t a k t |

   | E N | D E |