P R O F I L

Advokátní kancelář vznikla v roce 2004 po té, kdy přestal vykonávat JUDr. Radek Keller advokacii ve sdružení v souladu s ust. § 829 zákona č. 40/1964 Sb.

JUDr. Radek Keller vykonává advokátní činnost od roku 1998 jako advokát, když byl od roku 1994 činný jako advokátní koncipient a před tím od roku 1991 jako stážista v advokátní kanceláři.

Advokátní kancelář poskytovala a poskytuje kompletní právní služby pro fyzické a právnické osoby. Všichni právníci advokátní kanceláře mají vysokoškolské vzdělání právnického směru a jsou zapsáni u České advokátní komory.

Advokátní kancelář navíc spolupracuje s dalšími advokáty, účetními, daňovými poradci, notáři, znalci, patentovým zástupcem a realitními kancelářemi.
 
Absolvent Právnické fakulty UK v Praze

Člen ČAK: 1994

Od 1.1.1998 praktický výkon advokacie
Od 1.3.2004 samostatná advokátní kancelář

Specializace:

  • občanské právo
  • trestní právo
  • pracovní právo
  • ochrana osobnosti
  • obchodní právo


Kontaktní adresa: r.keller@seznam.cz


| P r o f i l | S l u ž b y | K o n t a k t |

   | E N | D E |